Bokstavsarbete och läslekar

Här är exempel på hur vi arbetar i skolan i Svenska (läsa, tala, lyssna, skriva) Vi har hittills arbetat med bokstäverna O, S, V och I . Viktigast är att prata om ljudet (inte bokstaven) och undersöka (lyssna) var i ordet ljudet finns (först. sist eller inuti) Vem har bokstaven i sitt namn? Färg, sång, ramsa, språklekar ingår. Vi har tillverkat en väggmålning som kallas Sagoskogen. Dit kommer nya djur varje vecka. (Ormen Otto, Sune Spindel, Valen Vera osv.

Jag dramatiserar en saga tillsammans med barnen (sagan om Vanten)

Tacksamt är att låta barnen föreslå sånger och ord på veckans bokstav.

Vi formar bokstaven; rita i luften, använda färgpenna, blyertspenna på papper. I samband med läslekar introduceras ordbilder som  till exempel ”och” . Syftet är att väcka intresse för läsning och öka läsförståelsen.