Oktoberbrev inför v.43

Veckans arbete innehöll massor av aktiviteter på Mm: memory, måla, Matte (minus) se mönster och bygga med minikuber, mm.

SO: Barnets Rätt, barnkonventionen och FN. Många allvarliga händelser sker i världen. Barnen berättar om många positiva krafter som arbetar till exempel för fred och stöd till flyktingar. På fredag, den 23:e, uppmärksammar vi FN-dagen (24 okt) på storsamling i idrottshallen. Vår klass bidrar med sång.

Läxa v. 43-45 Läsläxor. Stort intresse för läsning finns. Låt era barn läsa och samtala om bilderna. Det är viktigare att få en positiv läsupplevelse än att läsa orden exakt. Jag vill att vi provar under tre veckor att läsa hemma en stund, helst varje dag. (15-20 min) Att läsa själv kan vara ansträngande så läs gärna en bit ur boken för era barn. Vi väljer bok i skolan att låna hem under v. 43-45.

Utvecklingssamtalen, uppföljning:

Tack alla barn och föräldrar för fint samarbete. Sammanfattningen är att alla trivs bra i skolan och gillar att lära nya saker. Mål: att läsa enkel text, förstå innehållet och utveckla skrivandet under höstterminen. Individuella mål skriver jag för var och en som jag delger nästa utvecklingssamtal under vårterminen. (IUP)

Idrott är kul.  Ordningen på musiken är inte så bra. Här behöver var och en hjälpa till genom att lyssna bättre, sitta på sin stol och inte röra något. Erik är suverän musiklärare!

Lycka till med lugna lässtunder!

Idrott måndagar och onsdagar

 v.44 LOV                                          Med vänlig hälsning M-A

 

v.41

Utvecklingssamtal pågår! Det är väldigt givande samtal och ni föräldrar kan verkligen vara stolta över era barn! Tack för fint samarbete, ni gör ett strålande jobb. Ser fram emot att träffa alla föräldrar.

SV: Bokstavsarbetet fortsätter. Nu kan vi bilda ord av de bokstäver vi hittills arbetat med. (LOVISA). Barnen har byggt ord av lera. Vi bygger ut ordförrådet och tränar på att beskriva hur saker och ting hänger ihop. Alla visar enormt intresse och engagemang.

Visst är det en spännande ålder (6-7år) alla sinnen är öppna, enorm vilja och nyfikenhet. Många frågor och undringar… ett exempel varför är himlen blå?

Alla har läst för mig. Mitt ansvar är att hitta läsvärda böcker med lagom spännande innehåll som ger lagom utmaning. Man får lov att låna från skolans lilla bibliotek.

MA: Vi räknar addition inom 0-10,   känna igen former (triangel, kvadrat, cirkel, rektangel m fl.) Vi börjar snart med subtraktion , Vi använder matteboken, visar exempel på tavlan, berättar räknesagor. Barnen lär av varandra genom att samarbeta, jämföra sina svar och tänka själv. (Mattelyftet, fortbildning för lärare, pågår på Ölmbrotorp o Ervalla skolor)

SO och NO Frågor i samhället. Djur och natur. Årstider. Barnens frågor.

Idrott: måndag och onsdag

Nästa veckas bokstav:  mmmmm   Må så gott!

Lov v.44